Dziekanat

DZIEKANAT
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UJ

30-348 Kraków, ul. prof. St. Łojasiewicza 4
Fax: +48/012/664 5852
wziks.dziekanat@uj.edu.pl

godziny przyjęć dla interesariuszy: poniedziałek-czwartek 10.00-14.00

 

mgr inż. Małgorzata Przybyło-Micek
kierownik dziekanatu
główny specjalista

ankieta jednostki, działalność naukowa jednostki, minima kadrowe,
pensum dydaktyczne, sprawy pracownicze
p. 0.207, tel. +48/012/664 5659, e-mail: m.przybylo-micek@uj.edu.pl

 

mgr Aleksandra Olczak
specjalista

Rada Wydziału, konkursy dotyczące zatrudnienia,
postępowania o nadanie tytułu profesora, sprawy osobowe
p. 0.207, tel. +48/012/664 5582, e-mail: aleksandra.olczak@uj.edu.pl

 

mgr Justyna Mroczek
główny specjalista

dydaktyka, sprawy studenckie
pokój 0.204, tel. +48/012/664 5698, e-mail: justyna.mroczek@uj.edu.pl

 

lic. Joanna Janik
specjalista

przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne, studia III stopnia
p. 0.204, tel. +48/012/664 5587, e-mail: j.janik@uj.edu.pl

 

mgr Barbara Klapa
specjalista

pensum dydaktyczne, umowy cywilno-prawne, wynajem pomieszczeń, umowy z podmiotami zewnętrznymi
p. 0.218, tel. +48/012/664 5697, e-mail: barbara.klapa@uj.edu.pl

 

Dziekanat ds. pomocy materialnej

mgr Renata Młynarczyk
specjalista

pomoc materialna dla studentów i doktorantów
p. 0.218, tel. +48/012/664 5589, e-mail: renata.mlynarczyk@uj.edu.pl

 

mgr Olga Bieniek
starszy referent administracyjny

pomoc materialna dla studentów i doktorantów
p. 0.218, tel. +48/012/664 5935, e-mail: olga.bieniek@uj.edu.pl

 

Dziekanat finansowy

mgr Anna Zakrzewska
starszy specjalista

sprawy finansowe Wydziału (budżet, dotacje, refundacje)
p. 0.227, tel. +48/012/664 5677, e-mail: anna.zakrzewska@uj.edu.pl

 

mgr Marta Pawliszyn
specjalista

sprawy finansowe jednostek: IINiB, IPS, ISP, IK, IPR, BW
p. 0.227, tel. +48/012/664 5660, e-mail: marta.pawliszyn@uj.edu.pl

 

mgr inż. Agnieszka Gręda
starszy referent adminstracyjny

sprawy finansowe jednostek: IDMiKS, ISzA, IEFiZ, KLK, PMiK
p. 0.227, tel. +48/012/664 5678 , e-mail: agnieszka.greda@uj.edu.pl

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia: dr Marta Tutko

Pełnomocnik ds. strategii rozwoju: dr Tomasz Sierotowicz

Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości kształcenia: dr Magda Gawłowska

Pełnomocnik ds. promocji: dr Małgorzata Jaskowska

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej: dr hab. Marta Najda-Janoszka

Koordynatorzy

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa: Dr Monika Krakowska

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej: dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania: mgr Wojciech Sadkowski

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Kultury: dr Małgorzata Ćwikła

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Przedsiębiorczości: dr Marta Najda-Janoszka

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Psychologii Stosowanej: mgr Patrycja SIEMIGINOWSKA

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Spraw Publicznych: dr Mateusz Lewandowski

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Sztuk Audiowizualnych: dr hab. Małgorzata Radkiewicz, prof. UJ

Koordynator programu Erasmus w Katedrze Lingwistyki Komputerowej: Dr Teresa Rokicka

Wydziałowy Koordynator ds. cudzoziemców: mgr Joanna Klinger-Krizar

Wydziałowy Koordynator ds. systemu POLon w zakresie dydaktyki: mgr Anna Gajoch


Wydziałowy Koordynator ds. USOS: mgr Wiesław Bracha

Wydziałowy Koordynator ds. stron WWW: mgr Wiesław Bracha


Budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej – ul. Łojasiewicza 4

Administrator obiektu: mgr Hubert Strączek
(+48 12) 664-56-74, kom. 519-542-568
e-mail: hubert.straczek@uj.edu.pl
Infoportiernia  tel. (+48 12) 664-55-07, (+48 12) 664-55-08

 

Panoramiczna prezentacja Wydziału

Parking dla studentów i pracowników