Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze Instytutów i Katedr

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze Instytutów i Katedr

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
fax: (+48 12) 664-58-55
e-mail: idiks.sekretariat@uj.edu.pl
Dyrektor: dr hab. Agnieszka Hess
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr Lucyna Słupek

 

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
fax: (+48 12) 664-58-57
Dyrektor: dr hab. Jerzy Rosiński
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych dla kierunku Ekonomia: dr Małgorzata Kutera
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych dla kierunku Zarządzanie: dr Rafał Wisła

 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
fax: (+48 12) 664-58-54
e-mail: inib@uj.edu.pl
Dyrektor: dr hab. Remigiusz Sapa
Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki: dr Małgorzata Janiak

 

Instytut Kultury

ul. prof. St Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
c.tel. (+48 12) 664-55-07, 664-55-08, (+48) 506-006-701 (do 705)
tel. Bezp. (+48 12) 664-58-18
e-mail: kultura@uj.edu.pl
Dyrektor: dr hab. Cezary Woźniak
Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki: dr Anna Góral

 

Instytut Przedsiębiorczości

ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk
e-mail: malgorzata.bednarczyk@uj.edu

 

Instytut Psychologii Stosowanej

ul. prof. St Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
fax: (+48 12) 664-58-56
e-mail: ips-sekretariat@uj.edu.pl
Dyrektor: dr hab. Bernadetta Izydorczyk
Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki: dr Bożena Gulla
Zastępca Dyrektora ds. ogólnych: dr Krystyna Golonka

 

Instytut Spraw Publicznych

ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
fax: (+48 12) 664-58-59
e-mail: isp@if.uj.edu.pl
Dyrektor: dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska
Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki: dr Jakub Kołodziejczyk
Zastępca Dyrektora ds. ogólnych: dr hab. Grzegorz Baran

 

Instytut Sztuk Audiowizualnych

ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
fax: (+48 12) 664-58-53
Dyrektor: prof. dr hab. Krzysztof Loska
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr Magdalena Zdrodowska

 

Katedra Lingwistyki Komputerowej

ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Lubaszewski
e-mail: wieslaw.lubaszewski@uj.edu.pl

 

Katedra Systemów Informatycznych

ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Flasiński
e-mail: mariusz.flasinski@uj.edu.pl