Studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ posiada uprawnienia do przeprowadzenia przewodu doktorskiego w zakresie:

  • dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina nauki o zarządzaniu;
  • dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina ekonomia
  • dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina – bibliologia i informatologia;
  • dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina nauki o sztuce - filmoznawstwo;
  • dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina nauki o zarządzaniu;
  • dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina - nauki o mediach;
  • dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina - psychologia.

 

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia dla obywateli polskich oraz obywateli innych krajów, można znaleźć na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Aktualny katalog studiów zawierający kryteria kwalifikacji, terminy, limity i inne można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji proszę kontaktować się z Działem Rekrutacji na Studia UJ pod numerami telefonów: (+48 12) 663 14 01, -14 08, -14 41, -14 81 lub na adres poczty elektronicznej rekrutacja@uj.edu.pl lub w siedzibie Działu Rekrutacji na Studia UJ, ul. Gołębia 24, pokój 19, 31-007 Kraków.