Oferta studiów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w roku akademickim 2018/2019

 

Studia w języku polskim - oferta na rok 2018/2019

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

» Studia I stopnia, jednolite magisterskie, stacjonarne

» Studia II stopnia, stacjonarne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» Studia II stopnia, niestacjonarne

» Katalog studiów w systemie ERK

Zawsze aktualną ofertę studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim, opisy studiów, szczegółowe informacje na temat kryteriów kwalifikacji, limitów przyjęć, terminów rekrutacji znaleźć można odwiedzając katalog studiów 2016/2017 w systemie ERK.

Studia

Studia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej obejmują różne aspekty zarządzania, poczynając od specjalności klasycznych, takich jak m.in.: zarządzanie firmą, personelem, zasobami ludzkimi i jakością, po zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie informacją, zarządzanie w turystyce i sporcie  oraz zhumanizowane zarządzanie sektorem publicznym: zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, zarządzanie kulturą i mediami.

Ofertę uzupełniają studia ekonomiczne: finanse, rachunkowość, bankowość, ubezpieczenia, ekonomia międzynarodowa i menedżerska, zarządzanie finansami.

Szeroko rozumianą problematykę komunikacji społecznej reprezentują: psychologia stosowana, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zarządzanie informacją oraz filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach.

Na Wydziale prowadzone są także unikatowe studia informatyczno-humanistyczne: elektroniczne przetwarzanie informacji, we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki UJ.

Programy studiów

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia dla obywateli polskich oraz obywateli innych krajów, można znaleźć na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Aktualny katalog studiów zawierający kryteria kwalifikacji, terminy, limity i inne można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji proszę kontaktować się z Działem Rekrutacji na Studia UJ pod numerami telefonów: (+48 12) 663 14 01, -14 08, -14 41, -14 81 lub na adres poczty elektronicznej rekrutacja@uj.edu.pl lub w siedzibie Działu Rekrutacji na Studia UJ, ul. Gołębia 24, pokój 19, 31-007 Kraków.

Zapraszamy na UJ

Film promocyjny opublikowany przez Przystanek Student

Katedra Zarządzania w Turystyce

ESB Business School Reutlingen University – double degree programme

Elektroniczne Przetwarzanie Informacji, czyli...?

Niezwykła podróż

Jagiellonix

Tradycja i nowoczesność

UJ - Uniwersytet XXI wieku

Dlaczego warto studiować na UJ?