Stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w programie Junior Advanced Research Award

Ewa Drygalska - absolwentka filmoznawstwa, obecnie doktorantka Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz programu Interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Społeczeństwo-Technologie- Środowisko", została wyróżniona 9-miesięcznym stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w programie Junior Advanced Research Award na prowadzenie badań w University of California w Los Angeles.

Doktorantka przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą zjawisku kina blaxploitation pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Pitrusa, pracownika Instytutu Sztuk Audiowizualnych