Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018

W systemie USOSweb jest już aktywny wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia  na rok akademicki 2017/2018 zarówno dla studentów, jak i dla doktorantów.

Wniosek o przyznanie stypendium ministra należy zarejestrować w systemie USOSweb i dostarczyć wraz z załącznikami i dokumentami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia do Dziekanatu ds. pomocy materialnej w terminie do 22 września 2017.

Szczegółowe informacje dotyczące  stypendium  ministra znajdują się na stronie Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Stypendialnych  Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dla studentów:  http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendium-ministra

Dla doktorantów:  http://www.dn.uj.edu.pl/doktoranci/stypendia-ministra

 

 

Dziekanat ds. pomocy materialnej WZiKS

ul. prof. St. Łojasiewicza 4 pok. 0.218

Mgr. Renata Młynarczyk tel. 012 664-55-89

Mgr. Olga Bieniek  tel.  012 664 59-35
Dni przyjęć: poniedziałek-czwartek (godz.10:00-14:00)