Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Stępień - 31 maja 2017

D z i e k a n

 

 

i Rada Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego uprzejmie zawiadamia, iż w dniu

31 maja 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Dziekanatu na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Profesora Stanisława Łojasiewicza 4, (parter) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie  nauki o zarządzaniu

 

mgr Urszuli Stępień

tytuł pracy: „Stres organizacyjny nauczycieli w reformowanej szkole w latach 2008 - 2012”

 

 

Promotor:  prof. dr hab. Tadeusz Marek

Recenzenciprof. dr hab. Barbara Kożusznik - UŚ

                     dr hab.  Grzegorz Mazurkiewicz - UJ

 

 

 Sreszczenie: PL, EN

 

 

 

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Archiwum UJ, Kraków al. Mickiewicza 22.