Procedury postępowania w zakresie przygotowania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.