Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty Dziekanatu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ"

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Ogólnopolski konkurs „Zarządzanie informacją", przeznaczony dla uczniów ostatniej i przedostatniej klasy liceów ogólnokształcących i techników, ma na celu zapoznanie przyszłych kandydatów na studia wyższe z problematyką zarządzania informacją i dorobkiem dyscypliny znanej jako informatologia (nauka o informacji).

Konkurs ma formę dwuetapową: wymaga przystąpienia do pisemnego testu sprawdzającego znajomość podanych lektur, a następnie odbycia indywidualnej rozmowy z jury.

Nagrodami są indeksy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie informacją", prowadzone przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegóły konkursu na stronie http://www.inib.uj.edu.pl/konkurs

Polecamy również
Nagroda w konkursie DOCUP dla Doktorantek Instytutu Kultury