USOS system rules and manuals (Polish version only)

mgr Wiesławem Bracha  - koordynator USOS Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

pok.: 1.327
tel.: 664-5904
mail: wieslaw.bracha@uj.edu.pl

Z kordynatorem należy kontaktować się w przypadku problemów z danymi w USOS (np. braki, błędne wpisy), bądź konieczności założenia nowego konta USOS na Wydziale.

Uprawnienia i obowiązki koordynatorów wydziałowych określone zostały zarządzeniem Rektora.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, począwszy od roku akademickiego 2011/2012 wprowadzony zostaje tzw. „elektroniczny indeks".

W celu jego właściwego funkcjonowania niezbędna jest współpraca na wszystkich szczeblach oraz podział obowiązków pracy w systemie USOS i USOSweb.


USOS  Kontakt

You do not have the roles required to access this portlet.