Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Contact Information

Web Content Display Web Content Display

Faculty of Management and Social Communication

Faculty of Management and Social Communication
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
Phone: (+48 12) 664-55-08
Faculty of Management and Social Communication
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
Dean's office

30-348 Kraków, ul. prof. St. Łojasiewicza 4
Fax: +48/012/664 5852
wziks.dziekanat@uj.edu.pl

godziny przyjęć dla interesariuszy: poniedziałek-czwartek 10.00-14.00

mgr inż. Małgorzata Przybyło-Micek
kierownik dziekanatu
główny specjalista

ankieta jednostki, działalność naukowa jednostki, minima kadrowe,
pensum dydaktyczne, sprawy pracownicze
p. 0.207, tel. +48/012/664 5659, e-mail: m.przybylo-micek@uj.edu.pl

mgr Aleksandra Olczak
specjalista

Rada Wydziałukonkursy dotyczące zatrudnienia,
postępowania o nadanie tytułu profesora, sprawy osobowe
p. 0.207, tel. +48/012/664 5582, e-mail: aleksandra.olczak@uj.edu.pl

mgr Justyna Mroczek
główny specjalista

dydaktyka, sprawy studenckie
pokój 0.204, tel. +48/012/664 5698, e-mail: justyna.mroczek@uj.edu.pl

lic. Joanna Janik
specjalista

przewody doktorskiepostępowania habilitacyjnestudia III stopnia
p. 0.204, tel. +48/012/664 5587, e-mail: j.janik@uj.edu.pl

mgr Barbara Klapa 
specjalista

pensum dydaktyczne, umowy cywilno-prawne, wynajem pomieszczeń, umowy z podmiotami zewnętrznymi
p. 0.218, tel. +48/012/664 5697, e-mail: barbara.klapa@uj.edu.pl

Dziekanat ds. pomocy materialnej

mgr Renata Młynarczyk
specjalista

pomoc materialna dla studentów i doktorantów
p. 0.218, tel. +48/012/664 5589, e-mail: renata.mlynarczyk@uj.edu.pl

mgr Olga Bieniek 
starszy referent administracyjny

pomoc materialna dla studentów i doktorantów
p. 0.218, tel. +48/012/664 5935, e-mail: olga.bieniek@uj.edu.pl

Dziekanat finansowy

mgr Anna Zakrzewska
starszy specjalista

sprawy finansowe Wydziału (budżet, dotacje, refundacje)
p. 0.227, tel. +48/012/664 5677, e-mail: anna.zakrzewska@uj.edu.pl

mgr Marta Pawliszyn 
specjalista

sprawy finansowe jednostek: IINiB, IPS, ISP, IK, IPR, BW
p. 0.227, tel. +48/012/664 5660, e-mail: marta.pawliszyn@uj.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Gręda 
starszy referent adminstracyjny

sprawy finansowe jednostek: IDMiKS, ISzA, IEFiZ, KLK, PMiK
p. 0.227, tel. +48/012/664 5678 , e-mail: agnieszka.greda@uj.edu.pl

 

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia: dr Marta Tutko

Pełnomocnik ds. strategii rozwoju: dr Tomasz Sierotowicz

Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości kształcenia: dr Magda Gawłowska

Pełnomocnik ds. promocji: dr Małgorzata Jaskowska

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej: dr hab. Marta Najda-Janoszka
 

Koordynatorzy

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa: Dr Monika Krakowska

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej: dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania: mgr Wojciech Sadkowski

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Kultury: dr Małgorzata Ćwikła

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Przedsiębiorczości: dr Marta Najda-Janoszka

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Psychologii Stosowanej: mgr Patrycja Siemiginowska

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Spraw Publicznych: dr Mateusz Lewandowski

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Sztuk Audiowizualnych: dr hab. Małgorzata Radkiewicz, prof. UJ

Koordynator programu Erasmus w Katedrze Lingwistyki Komputerowej: Dr Teresa Rokicka

Wydziałowy Koordynator ds. cudzoziemców: mgr Joanna Klinger-Krizar

Wydziałowy Koordynator ds. systemu POLon w zakresie dydaktyki: mgr Anna Gajoch

Wydziałowy Koordynator ds. USOS: mgr Wiesław Bracha

Wydziałowy Koordynator ds. stron WWW: mgr Wiesław Bracha

 

Budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej – ul. Łojasiewicza 4

Administrator obiektu: mgr Hubert Strączek
(+48 12) 664-56-74, kom. 519-542-568
e-mail: hubert.straczek@uj.edu.pl
Infoportiernia tel. (+48 12) 664-55-07, (+48 12) 664-55-08

Panoramiczna prezentacja Wydziału

Parking dla studentów i pracowników

 

Contact Information

wziks.dziekanat@uj.edu.pl
www.wzks.uj.edu.pl

Address: ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Phone: (+48 12) 664-55-08, Infoportiernia (+48 12) 664-55-07
Fax: 664 58 52