Announcements

Trwa rekrutacja na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019

Zarejestruj się na
www.ERK.uj.edu.pl
na studia jednolite magisterskie, pierwszego oraz drugiego stopnia dla obywateli polskich,
dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich,
na studia w językach obcych,
na wybrane studia doktoranckie, oraz na wybrane studia podyplomowe.... » 04.06.2018 - Wiesław Bracha
  • 1
  • 2