Nowoczesny system poczty elektronicznej dla pracowników

Informujemy, iż Uniwersytet Jagielloński uruchomił dla pracowników nowoczesny system poczty elektronicznej, oferujący jego użytkownikom wiele interesujących funkcji, zwiększając równocześnie komfort i bezpieczeństwo w zakresie wymiany informacji. System działa w oparciu o nową, lokalną infrastrukturę sprzętową UJ.

Docelowo będzie on obsługiwał wszystkich pracowników oraz skrzynki pocztowe jednostek UJ.

Do najistotniejszych funkcji nowej poczty należy zaliczyć integrację z urządzeniami mobilnymi. Dzięki niej użytkownik zyskuje możliwość otrzymywania powiadomień na telefonie komórkowym natychmiast po nadejściu wiadomości. Każdy użytkownik nowej poczty posiada także możliwość korzystania z kalendarzy. Kalendarze pozwalają usprawnić zarządzanie czasem poprzez ewidencjonowanie terminów i planowanie spotkań. Dzięki integracji nowej poczty z telefonami komórkowymi informacje te mogą być synchronizowane z terminarzem telefonu, użytkownik zaś może otrzymywać powiadomienia o zaplanowanych spotkaniach i wydarzeniach. System wyposażony jest także w asystenta spotkań - narzędzie wspierające organizację spotkań, dzięki któremu w łatwy sposób można określić najlepszy dla uczestników spotkania termin. Nowy system pocztowy pozwala także sprawnie zarządzać kontaktami. Kontakty mogą być synchronizowane z książką adresową telefonu/tabletu. System oferuje ponadto aktualizowaną na bieżąco książkę adresową pracowników. Nowy system pocztowy oferuje także sprawne mechanizmy wyszukiwania informacji z uwzględnieniem treści załączników.

Wszystkie wspomniane wyżej elementy nowego sytemu - poczta elektroniczna, kontakty, kalendarze – mogą być przez użytkownika udostępniane innym użytkownikom systemu, dzięki czemu zespół/jednostka otrzymują nowe możliwości pracy grupowej.

Przejście do nowego systemu poczty elektronicznej otwiera także pracownikom dostęp do osobistego, pracowniczego konta w chmurze Office 365. Dzięki temu pracownicy UJ mogą skorzystać z usług oferowanych przez chmurę, m.in.:

  • osobistego dysku wirtualnego OneDrive o pojemności 1 TB,
  • pakietu MS Office w wersji online (Word, Excel, PowerPoint),
  • systemu wideokonferencyjnego Skype for Business, pozwalającego organizować wirtualne spotkania w Internecie,
  • witryn Sharepoint, umożliwiających tworzenie „przestrzeni wymiany informacji", np. między wykładowcą a studentami.

Warto zauważyć, że korzystanie z poczty uniwersyteckiej ma również znaczenie prestiżowe. Nie tylko pozwala uwiarygodnić nadawcę (jedynie pracownicy UJ mogą posługiwać się adresem w domenie uj.edu.pl), lecz także zapewnia ułatwienie w prowadzeniu komunikacji oficjalnej oraz całkowite bezpieczeństwo przesłanych danych (nie są one udostępniane żadnym instytucjom zewnętrznym).

Zachęcamy Państwa do szybkiego przejścia na nowy system i korzystania z wszystkich nowych funkcji. Wszelkie informacje na temat procesu rejestracji można znaleźć w instrukcji na stronie: www.uj.edu.pl/poczta-dla-pracownikow.

 

 

Aktualizacja z dnia 2016-03-31

Szanowni Państwo,
w związku z zaplanowanym zakończeniem przenoszenia dotychczasowych kont pocztowych wszystkich pracowników Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego na nowy system pocztowy (Outlook Web App, https://owa.uj.edu.pl, w skrócie OWA), uprzejmie proszę o zapoznanie się ze stroną http://www.wzks.uj.edu.pl/dla-pracownikow/poczta-uj.

Procedura migracji konta pocztowego opisana jest na stronie http://www.dui.uj.edu.pl/migracja_poczty (wymaga podania swojego służbowego adresu e-mail (w domenie uj.edu.pl) oraz bieżącego hasła. O ile zmiana systemu pocztowego jest niestety obligatoryjna, to już skorzystanie z dodatkowego pakietu Ms Office 365 umieszczonego w chmurze - jak najbardziej dobrowolne (po zalogowaniu się na stronie: https://login.microsoftonline.com). Proszę jednak pamiętać, iż konto w usłudze Office 365 (w tym funkcjonalność OneDrive For Business) nie może być wykorzystywane do przetwarzania i przechowywania danych osobowych i danych wrażliwych. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.dui.uj.edu.pl/office-365.

Osoby wykorzystujące inne niż firmy Microsoft narzędzia pocztowe (np. Mozilla Thunderbird, Pegasus Mail, etc.) będą mogły nadal z nich korzystać za pomocą protokołów IMAP (adres: imapex.uj.edu.pl, port: 993, szyfrowanie: SSL/TLS) oraz SMTP (adres: mail.uj.edu.pl, port: 465, szyfrowanie: SSL/TLS). Po dokonaniu subskrypcji dodatkowych folderów oraz zmianie miejsca przechowywania wysłanych wiadomości.

Na razie chciałbym tylko zaznaczyć, iż nowa poczta wykorzystuje tylko i wyłącznie infrastrukturę Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz została posadowiona na nowych serwerach, znajdujących się na terenie naszej uczelni i będących własnością UJ. Natomiast udostępnione nam nieodpłatnie mechanizmy pracy w chmurze (m.in. OneDrive, SharePoint, Skype czy Office 365) znajdują się na terenie Unii Europejskiej, na serwerach należących do Microsoft Corporation. 


Prezentacje multimedialne:

W celach demonstracyjnych zawartość poszczególnych folderów skrzynki pocztowej została wypełniona losowymi wiadomościami oraz pozbawiona  danych personalnych osób kontaktujących się ze mną.

Standardowo podczas obsługi strony https://owa.uj.edu.pl mamy włączone konwersacje, które łączą w jeden ciąg wiadomości od tej samej osoby. Część użytkowników może być zaskoczona takim mechanizmem. Konwersacje można wyłączyć po kliknięciu na rozwijanym menu określającym sposób sortowania poszczególnych elementów "ELEMENTY WEDŁUG:" - na ostatniej pozycji (menu znajduje się po prawej stronie zaraz nad poszczególnymi wiadomościami). Każdy folder jest ustawiany indywidualnie.

Ustawienia Mozilla Thunderbird do współpracy z kilkoma systemami pocztowymi.

Z poważaniem, mgr inż. Dawid Bittner, PMiK WZiKS UJ.

Procedura odzyskania zaubionrgo hasła do poczty UJ

Aby wprowadzić nowe hasło dla swojej skrzynki pocztowej postępujemy wg procedury, która jest dostępna na stronie internetowej pod adresem:
https://serwis.uoks.uj.edu.pl/MailUserRecover/index.jsf

W kwestionariuszu osobowym nie wypełniamy pól: nazwisko panieńskie matki oraz miejsce urodzenia. Proszę również zwrócić uwagę na wymagany format daty urodzenia(np. 2016-04-13).

Jeżeli posiadamy konto w nowej poczcie pracowniczej, to należy zalogować się na stronie login.uj.edu.pl za pomocą swojego adresu e-mail i nowego hasła ustawionego w powyższej procedurze. A po zalogowaniu wybieramy zakładkę zmiana hasła i ustawiamy nowe hasło. Dzięki temu hasło zostanie poprawnie ustawione we wszystkich systemach informatycznych UJ.

Równocześnie proponujemy o wprowadzenie numeru telefonu komórkowego, który wykorzystywany będzie do przesyłania kodu umożliwiającego zdefiniowanie nowego hasła w przypadku jego zapomnienia.

Zdefiniowanie numeru telefonu wykorzystywanego w powyższej procedurze możliwe jest w Osobistym Profilu Tożsamości

Aplikacja Osobisty Profil Tożsamości dostępna jest pod adresem https://idm.uj.edu.pl/OPT

W razie dodatkowych pytań lub problemów proszę o kontakt

e-mail: pomocit@uj.edu.pl
tel: 12 663 1011