26th ENIRDELM conference

We are delighted to announce a Call for Papers for the 26th ENIRDELM Conference which will take place in Kraków, Poland,   September 14 – 16, 2017.

The main theme for the 2017 conference is  “Leading and Managing for Development”. The theme is, as usually, deliberately broad to appeal to the full range of expertise and interest of network members, both academics and practitioners.

It seems that development is the key value in educational context, which at the same time needs ongoing clarification and educationally adequate understanding. Development can be seen as a central value pursued by educational management and leadership for schools as organizations. Individual personal development of students is the main aim of all of us working in education. But, at the same time, personal and professional development of teachers and educational leaders in schools is important, as is the development of teams and whole school’s organizational development of the entire school. Finally it also implies the role of education in social development at community, regional, national and global levels is our long-term concern. We invite you to think about those issues and join us in Cracow to enhance our understanding of the role of educational management and leadership in supporting development at all levels

We encourage proposals focusing on the conference theme. What lessons can we learn from current practices in our countries and what do we need to do differently in order to meet the needs of our students, citizens and societies in general? During the conference we will be happy to explore such sub-topics as :

  • The understanding of development in your country, region, school.
  • Development for what?
  • Development at different levels (individual, group, organizational, social, global, etc.).
  • Collaboration between different stakeholders to ensure development.
  • Changing understanding of development in our different contexts.
  • Development and its relation to teaching and learning.
  • Factors contributing to development of students.
  • Leading for development in its different dimensions

Coroczne konferencje organizowane w różnych krajach Europy podejmują najważniejsze tematy istotne z punktu widzenia rozwoju systemów edukacyjnych, są miejscem prezentacji najnowszych badań z zakresu zarządzania i przywództwa edukacyjnego oraz praktycznych rozwiązań w tej dziedzinie. Uczestnikami są wybitni naukowcy z całego świata, doktoranci wchodzący w świat nauki, ale także dyrektorzy szkół, nauczyciele, samorządowcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszających nauczycieli i dyrektorów szkół.

Tematem konferencji organizowanej w Krakowie będzie „Przywództwo dla rozwoju”, rozumianego wielopłaszczyznowo jako proces indywidualnego rozwoju człowieka, rozwoju grup i społeczności, jak też rozwoju społecznego w różnych kontekstach.

W ramach konferencji przewidziane są różne formy aktywności. Obok wykładów plenarnych prowadzonych przez zaproszonych wybitnych ekspertów, prezentacje i referaty naukowe, seminaria dla doktorantów, warsztaty, dyskusje panelowe, wizyty studyjne w krakowskich placówkach oświatowych.

Dodatkowe informacje: http://enirdelm.wzks.uj.edu.pl/

Data: 14.09.2017 - 16.09.2017
Miejsce: Dom Gościnny "Przegorzały", ul. Jodłowa 13
Organizator: Instytut Spraw Publicznych UJ
Kontakt: enirdelm@uj.edu.pl
Witryna internetowa: enirdelm.wzks.uj.edu.pl

Konferencje zakończone

Zobacz więcej

Polska baza konferencji naukowych i branżowych

Konferencje UJ

Zgłoszenia konferencji

Jeżeli chcesz żeby informacja o planowanej konferencji pojawiła się w portalu uniwersyteckim, wyślij wiadomość na adres:info@uj.edu.pl

Organizacja konferencji

Sekcja Organizacji Konferencji - kompleksowa organizacja dużych imprez, takich jak konferencje, kongresy, sympozja, warsztaty, zjazdy, kursy, szkolenia, wystawy, itp.