Sekretariaty dydaktyczne

Jednostka nr pokoju  piętro Zobacz
Dziekanat WZiKS 0.204, 0.206, 0.218 0
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej 1.203 I
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania kierunek zarządzanie - 2.323, 2.376
kierunek ekonomia - 2.379
II
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 3.204 III
Instytut Kultury 2.390 II
Instytut Przedsiębiorczości 3.371 III
Instytut Psychologii Stosowanej stacjonarne - 1.366
niestacjonarne - 1.367
I
Instytut Spraw Publicznych 3.323 III
Instytut Sztuk Audiowizualnych 2.211 II
Katedra Lingwistyki Komputerowej 3.216 III


 

Dokumenty: instrukcje, formularze, podania ...

Data opublikowania: 05.07.2012
Osoba publikująca: Wiesław Bracha