Ogłoszenia Dziekanatu ds. pomocy materialnej

Kontakt - Dziekanat ds. pomocy materialnej

mgr Renata Młynarczyk
specjalista

pomoc materialna dla studentów i doktorantów
p. 0.218, tel. +48/012/664 5589, e-mail: renata.mlynarczyk@uj.edu.pl

Instytuty:
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Instytut Kultury
Instytut Psychologii Stosowanej
Instytut Sztuk Audiowizualnych
Katedra Lingwistyki Komputerowej
doktoranci

 

mgr Olga Bieniek
starszy referent administracyjny

pomoc materialna dla studentów
p. 0.218, tel. +48/012/664 5935, e-mail: olga.bieniek@uj.edu.pl

Instytuty:
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Instytut Przedsiębiorczości
Instytut Spraw Publicznych

Pomoc materialna

Rejestracja do obsługi przez Dziekanat ds. pomocy materialnej WZKiS

Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ