I Sympozjum Naukowe: Crowdsourcing – wyzwania dla badaczy i praktyków - 05-06.12.2017

Termin: 05.12.2017
Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4 30-348 Kraków
Organizator: Instytut Spraw Publicznych UJ
Kontakt: regina.lenart-gansiniec@uj.edu.pl

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w

I Sympozjum Naukowym pt.: „Crowdsourcing – wyzwania dla badaczy i praktyków”,

które odbędzie się dniach 5-6 grudnia 2017 roku w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Będzie to pierwsze sympozjum w Polsce, która podejmuje problematykę crowdsourcingu. Inicjatywa organizacji sympozjum o tematyce związanej z crowdsourcingiem stanowi odpowiedź na pilne potrzeby badawczo-analityczne z zakresu rozpoznania mechanizmów funkcjonowania, konkurencyjności oraz perspektyw rozwoju crowdsourcingu.

Sam temat crowdsourcingu stanowi swoistego rodzaju novum – wciąż niewiele o nim wiadomo. Obserwuje się niedostatek publikacji w tym zakresie, dyskusji, wymiany poglądów.

Crowdsourcing jest wykorzystywany coraz częściej przez organizacje komercyjne, ale sięgają także po niego organizacje publiczne. Integracja wiedzy oraz wymiana doświadczeń pozwoli wspólnie z naukowcami i praktykami znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące crowdsourcingu.

Celem sympozjum jest stworzenie możliwości do dyskusji oraz wymiany poglądów, ale również budowy platformy trwałej współpracy przedstawicieli świata nauki, biznesu i samorządu terytorialnego. Jesteśmy przekonani, że wymiana wiedzy doświadczeń pozwoli znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące crowdsourcingu.

Uczestnictwo w sympozjum jest bezpłatne.
 

Tematyka sympozjum obejmuje następujące zagadnienia:

 • crowdsourcing: wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru
 • uwarunkowania crowdsourcingu
 • odmiany crowdsourcingu
 • korzyści, koszty, bariery, ryzyko crowdsourcingu
 • obszary zastosowania crowdsourcingu
 • społeczność wirtualna w crowdsourcingu
 • proaktywne przywództwo w crowdsourcingu
 • rola pracownika w crowdsourcingu
 • rola technologii w crowdsourcingu
 • motywacja w crowdsourcingu
 • zarządzanie wiedzą w crowdsourcingu
 • otwarte innowacje
 • innowacje społeczne
 • współtworzenie wartości
 • prosumeryzm, wikinomia
 • mądrość tłumu
 • kultura partycypacji
 • ekonomia dzielenia się
 • crowdfunding
 • otwarty rząd
 • innowacje w sektorze publicznym
 • smart city

Zgłoszone referaty w języku polskim lub angielskim, po pozytywnej recenzji (double-blind review), zostaną opublikowane (do wyboru): w czasopiśmie naukowym „Journal of Intercultural Management” (publikacje anglojęzyczne, 11 punktów), monografii „Crowdsourcing and Knowledge Management in Contemporary Business Environments” (monografia w języku angielskim, wydawnictwo IGI Global) lub czasopiśmie naukowym „Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe ISP UJ” (publikacje anglojęzyczne i polskojęzyczne, 11 punktów).

 

Zapraszamy serdecznie

Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ
dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr Regina Lenart-Gansiniec (Instytut Spraw Publicznych UJ)

 

Szczegółowe informacje >>> http://www.isp.uj.edu.pl/i-sympozjum-naukowe-crowdsourcing-wyzwania-dla-badaczy-i-praktykow

 
Data opublikowania: 10.04.2017
Osoba publikująca: Wiesław Bracha

Konferencje zakończone

Zobacz więcej

Polska baza konferencji naukowych i branżowych

Konferencje UJ

Zgłoszenia konferencji

Jeżeli chcesz żeby informacja o planowanej konferencji pojawiła się w portalu uniwersyteckim, wyślij wiadomość na adres:info@uj.edu.pl

Organizacja konferencji

Sekcja Organizacji Konferencji - kompleksowa organizacja dużych imprez, takich jak konferencje, kongresy, sympozja, warsztaty, zjazdy, kursy, szkolenia, wystawy, itp.