26 Międzynarodowa Konferencja Naukowa ENIRDELM „Przywództwo dla rozwoju” – 14-16.09.2017

ENIRDELM (European Network for Research and Development in Educational Leadership and Management) jest jedną z najważniejszych międzynarodowych sieci skupiających badaczy i praktyków zajmujących się zarządzaniem i przywództwem w edukacji. Sieć powstała na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku i przez ponad dwadzieścia pięć lat stanowi platformę wymiany idei i dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania szkołami.  Do grona jej założycieli i aktywnych działaczy należą najbardziej znani w dziedzinie profesorowie wiodących uniwersytetów większości krajów europejskich, ale także amerykańskich, kanadyjskich, australijskich i chińskich.

Coroczne konferencje organizowane w różnych krajach Europy podejmują najważniejsze tematy istotne z punktu widzenia rozwoju systemów edukacyjnych, są miejscem prezentacji najnowszych badań z zakresu zarządzania i przywództwa edukacyjnego oraz praktycznych rozwiązań w tej dziedzinie. Uczestnikami są wybitni naukowcy z całego świata, doktoranci wchodzący w świat nauki, ale także dyrektorzy szkół, nauczyciele, samorządowcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszających nauczycieli i dyrektorów szkół.

Tematem konferencji organizowanej w Krakowie będzie „Przywództwo dla rozwoju”, rozumianego wielopłaszczyznowo jako proces indywidualnego rozwoju człowieka, rozwoju grup i społeczności, jak też rozwoju społecznego w różnych kontekstach.

W ramach konferencji przewidziane są różne formy aktywności. Obok wykładów plenarnych prowadzonych przez zaproszonych wybitnych ekspertów, prezentacje i referaty naukowe, seminaria dla doktorantów, warsztaty, dyskusje panelowe, wizyty studyjne w krakowskich placówkach oświatowych.

Dodatkowe informacje: http://enirdelm.wzks.uj.edu.pl/

Data: 14.09.2017 - 16.09.2017
Miejsce: Dom Gościnny "Przegorzały", ul. Jodłowa 13
Organizator: Instytut Spraw Publicznych UJ
Kontakt: enirdelm@uj.edu.pl
Witryna internetowa: enirdelm.wzks.uj.edu.pl

Konferencje zakończone

Zobacz więcej

Polska baza konferencji naukowych i branżowych

Konferencje UJ

Zgłoszenia konferencji

Jeżeli chcesz żeby informacja o planowanej konferencji pojawiła się w portalu uniwersyteckim, wyślij wiadomość na adres:info@uj.edu.pl

Organizacja konferencji

Sekcja Organizacji Konferencji - kompleksowa organizacja dużych imprez, takich jak konferencje, kongresy, sympozja, warsztaty, zjazdy, kursy, szkolenia, wystawy, itp.