Projekty badawcze

Specialisation: • Economics • Film • Informatology • Computer Science • Culture • Media • Politics • Psychology • Tourism • Management

Contact: ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4,
30-348 Kraków, wziks.dziekanat@uj.edu.pl

PDF

RESEARCH HIGHLIGHTS

Realizowane projekty
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Instytut Kultury
Instytut Psychologii Stosowanej
Instytut Spraw Publicznych
Instytut Sztuk Audiowizualnych